Körv

Körv kiosk

Du har blivit anstäld till en körv kiosk. Ditt jobb är att:

Fram ta nya hjälpmedel eller få nya arbetare. Så du kan servera så många besökare som möjligt.

Hur många besökare kan du få?

  • Körvar:

  • Hjälpmedel/arbetskraft:

  • Besökare:

Uppgraderingar